Fys Optima - Företagsengagemang

Friska medarbetare

För att förebygga och minska skador hos personalen har önskemål funnits att hitta en optimal modell som innebär att i förväg hitta orsaker till kommande skador och därmed sjukskrivningar innan de inträffar. Då skador alltid inträffar plötslig och därför oplanerat skapar det stora problem för driften och produktionen. Därmed är också stora kostnader knutna till det. 
Detta kan förebyggas om man på ett kontrollerat och strukturerat sätt bygger upp en kunskap om varje individs fysiska status och åtgärdar eventuella brister i de rörelser som personalen förväntas kunna utföra i sitt arbete.

Tekniken för detta finns nu tillgänglig och är unik i flera bemärkelser;
• Mäta kombinerade ledrörelser och muskulära mönster;  
Tidigare har man endast kunnat mäta en rörelse i en led och oftast en muskel i taget. Detta hade sällan något med verkligheten att göra. Med den teknik som här används kan en sammansatt funktionell rörelse mätas, dvs flera leder involverade och därmed samarbetet mellan flera muskler. Detta innebär att en verklig rörelse nu kan simuleras, mätas och analyseras. 
• Resultatuppföljning;
Kontinuerlig resultatuppföljning av analysresultat och grafisk redovisning
• Behovsanpassad;
Kontrollen är behovsanpassad efter individ, oavsett vilken rörelse som är aktuell.  

Syfte
Långsiktigt förbättra och kvalitetssäkra personalens fysiska status genom mätning, behandling, utbildning och kontrollerad funktionell träning

Mål
Målsättningen är att förutse kommande skador på personal, förebygga skador genom behandling, träning och utbildning och skapa en kultur där medvetenheten att förebygga skador är hög. Detta ger förutsättning för en friskare personal och minskade produktionsstopp till följd av skador och sjukskrivningar.

Genomförande
Välkommen att ta kontakt så planerar vi projektet tillsammans.

Scroll to Top